"Dit ben ik!"

De methode "Dit ben ik!" is geschreven om kinderen van gescheiden ouders te begeleiden en de communicatie tussen ouders én tussen kind en ouders op gang te brengen. Om te zien hoe het met het kind gaat na de scheiding en in de nieuwe gezinssituatie en te begrijpen hoe het kind zich voelt. Dit geeft ZICHT op wat het kind nodig heeft om gezien en gehoord te worden en INZICHT in hoe het kind loyaal kan blijven aan beide ouders. Het individuele werken met het kind, gecombineerd met het werken met het kind én beide ouders, is het uitgangspunt van deze methode. 

Alleen in dit contact kan een kind zijn leven zelf leren beheren en zeggen: "Dit ben ik!". Zo wordt het kind symbolisch de sleutelbewaarder van zijn eigen hart en huis. 

Gratia Veritas is opgeleid door de oprichter van deze methode en werkt met deze methode. Door het maken van een eigen (werk)boek komen ouders en kind in gesprek over de betekenis van de scheiding in het leven van het kind. Het werkmateriaal is flexibel inzetbaar, afhankelijk van de leeftijd en beleving van het kind.

Klik hier voor meer informatie