Gezinstherapie

Het gezin is, als het goed is, de plek waar kinderen zich veilig en geborgen kunnen ontwikkelen. In deze tijd van (zeer) snelle ontwikkeling van sociale media en daarmee de enorm toegenomen prikkels die ook op het gezin afkomen, is het echter ook steeds moeilijker om deze omgeving voor kinderen te waarborgen. We hebben ook niet alles zelf in de hand.  Bijvoorbeeld ziekte en gezondheid, werk hebben of niet; dit kan  enorm veel invloed hebben op het gezin. Maar ook relatieproblemen of het feit dat we in een samengesteld gezin* leven, heeft veel invloed. Ook zaken als verhuizen, nieuw leven in het gezin of  een overlijden van vader of moeder grijpen diep in in het gezinsleven.

En dan is het soms helpend als er op professionele wijze meegekeken wordt naar patronen en (afweer) mechanismen, naar loyaliteitsconflicten en balansen van geven en ontvangen. Ouder-kind gesprekken, broers en zussengesprekken, gezinsgesprekken zijn allemaal mogelijk. Juist omdat er dan iemand bij is die meerzijdig-partijdig en onbevooroordeeld meekijkt en zoveel mogelijk aan ieder recht doet, kan er weer beweging komen en herstel van relaties en veiligheid plaatsvinden. Om zo voor iedereen binnen het gezinssysteem weer een betrouwbare en veilige omgeving te creëren, waarin ieder lid van het gezin mag zijn zoals die is. Met eigen ruimte en met eigen grenzen.

Specifieke vragen op dit gebied kunnen zijn:

  • Problemen in de opvoeding
  • Moeite met de omgang met  jonge kinderen, pubers of adolescenten
  • Ontwikkelingsproblemen bij (een van) de kinderen
  • Gedragsproblemen  bij (een van) de kinderen
  • Problemen met jezelf in hoe je jezelf in de opvoeding van je kinderen bezig ziet (lijkend op je ouders wat je nou juist niet wilt?)
  • Samengestelde gezinsproblematiek*

Voor al deze en andere vragen op dit gebied, neem vrijblijvend contact op. We zullen tijdens een intake gesprek samen kijken welk traject we kunnen gaan bewandelen. 

* ouders met kinderen uit vorige relaties die samen een nieuw gezin vormen.

Klik hier voor een artikel over "Wat doen we met de kinderen"