Relatie therapie

Iedere relatie heeft een begin waarin we voor elkaar gekozen hebben. We zien de mooie kanten van elkaar en geven ook van onszelf wat we te geven hebben. In iedere relatie komen mooie dingen, maar ook minder mooie dingen voor. Dan komt het erop aan  om, ook als het moeilijk wordt, elkaar  te blijven (op) bouwen, vertrouwen en eren. Dan komen ook de patronen van gezinnen van herkomst van beide partners naar boven. Kun je dan nog met elkaar in dialoog blijven, of mondt elk gesprek uit in discussie en ruzie? En, heel belangrijk, wat willen jullie, als er ook kinderen zijn, aan hen meegeven over hoe je met elkaar omgaat?

Deze en andere vragen kunnen reden zijn om te kiezen voor relatie therapie, zoals ook:

  • Moeite hebben om relatie aan te gaan of te onderhouden
  • Moeite met (wederzijdse) ouders
  • Vriendenrelaties of relaties binnen de kerk zijn moeilijk
  • Relatiebreuken tussen kinderen en ouders en/of broers en zussen
  • Je voelt je niet vrij in je relatie met je partner
  • Echtscheidingsproblematiek
  • Samengestelde gezinsproblematiek
  • Moeite met grenzen aangeven binnen de relatie 

Klik hier voor een artikel over "Wat doen we met de kinderen"

Neem gerust vrijblijvend contact op zodat we kunnen zien of we met elkaar aan het werk kunnen, op weg naar vrijheid in verbondenheid.