Werkwijze

Telefonisch of via mailcontact maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit eerste gesprek bekijken we of de hulpvraag waar u mee komt, en de hulp die wij in de therapie kunnen bieden passend zijn.

“Jezelf mogen en kunnen zijn kan alleen tot stand komen in relatie met de ander.”

Binnen de contextuele therapie zien we de eigen levensgeschiedenis als bron van herstel en verandering in het persoonlijke leven en richten we ons daarmee ook op de toekomst. In onze geschiedenis  zijn vaak patronen, gedachten, waarden en normen te ontdekken, die onbewust een grote rol spelen in het omgaan met onszelf en anderen, thuis, in de kerk of op het werk.

Daarom gaan we die geschiedenis her-overwegen, dit doen we met behulp van een genogram waarin minimaal drie generaties zichtbaar worden. We gaan op zoek naar het verband tussen toen en nu, om daar nieuwe inzichten door te ontwikkelen. Door  deze nieuwe inzichten kunnen (destructieve) patronen veranderen. We gebruiken diverse methodes waaronder de RET en ‘De taal erbij’ met duplo of playmobil  poppetjes. Dit is een middel om heel praktisch u zelf in vroegere, maar ook in tegenwoordige gezins- en/of werkrelaties zichtbaar te maken.

Juist door wat u zelf gaat doen met de nieuwe inzichten, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die u zelf actief heeft verworven door het proces van ontdekking en verwerking. De geschiedenis is niet te veranderen, maar u hebt ontdekt dat u er anders in kunt staan. Hierdoor  geeft u ook niet door aan de volgende generatie wat u zelf te dragen kreeg!

Dit is een intensief en boeiend proces dat leidt naar herstel in relaties, naar meer zelfkennis en inzicht, verbetering van de kwaliteit van leven en ten diepste naar innerlijke vrijheid in verbondenheid. ( Hier verwijzen we dan weer naar het begin van deze website)